Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Admirers of Prints and Their Collections in the National Museum in Warsaw

Felix VallottonAlbrecht DürerJan WojnarskiRichard EarlomMarcus De Bye (De Bie)Jan Zachariasz FreyLeon WyczółkowskiJeremiasz FalckTeodor Lubieniecki