PRO FIDE ET PATRIA. Kolekcja z Suchej                                Wystawa grafiki i rysunku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej

Dzięki współpracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i Muzeum Narodowego w Warszawie oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 19 czerwca do 6 września 2009 roku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej zaprezentowany zostanie wspaniały zbiór rysunków i grafik, pochodzący z działającej do 1939 roku w zamku w Suchej Biblioteki hrabiów Branickich i Tarnowskich. Twórca biblioteki, Aleksander hrabia Branicki (1821–1877), nabywając w latach 1843–1846 dobra suskie, kierował się względami patriotycznymi, chcąc uczynić ze swojej siedziby pałac-muzeum. Tworzeniu kolekcji biblioteczno-muzealnej towarzyszyła idea wyrażona w maksymie umieszczonej w ekslibrisie Branickich „Pro fide et patria” – Za Wiarę i Ojczyznę. Gromadzone od 1866 roku przez Branickich, a późnej Tarnowskich aż do drugiej wojny światowej, zbiory są przykładem bezcennego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. 

Wśród prezentowanych prac można podziwiać dzieła polskich i obcych mistrzów, jak: Bernardo Bellotto zwany Canaletto, Jeremiasz Falck, Artur Grottger, Willem Hondius, Aleksander Lesser, Piotr Michałowski, Jan Piotr Norblin, Cyprian Kamil Norwid, Aleksander Orłowski, Jan Feliks Piwarski, Zygmunt Vogel czy Wincenty Smokowski. Nie zabrakło również rysunków i grafik z ikonografią związaną z historią miasta Sucha Beskidzka, z przedstawieniami zabytków architektury i sztuki, jak np. zamek, kościoły: stary i nowy, przylegające do nich kaplice, oraz widoki miast galicyjskich, jak Nowy Targ, Lanckorona czy Podhorce. Większość zaprezentowanych na wystawie prac pochodzi z kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskiego. Bogaty pod względem artystycznym i ikonograficznym zbiór służył temu wybitnemu pisarzowi do badań nad kulturą i historią Polski. W przededniu drugiej wojny światowej, na polecenie Juliusza Tarnowskiego, część kolekcji z Suchej przeniesiona została do Międzyrzeca Podlaskiego. Przed zniszczeniem uratowano ją w 1943 roku, przewożąc do Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2006 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło kolekcję od spadkobierców. Jej pierwszy pokaz miał miejsce na przełomie sierpnia i września 2008 roku w warszawskim muzeum. 

Dzięki ogromnej życzliwości dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie oraz pracowników Gabinetu Grafiki i Rysunku Nowożytnego Polskiego ta wspaniała kolekcja powróciła na czas wystawy do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, do zamku suskiego, czyli pierwotnego miejsca jej przechowywania. 

Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka przy współpracy Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego i Miejskiego Ośrodka Kultury-Zamek.

Barbara Woźniak
Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Więcej o nowej wystawie


Rysował Adolf Kozarski
Zamek w Suchej, 2. poł. XIX w.
ołówek, papier
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr in. Rys.Pol.12309

.

.


NOWA WYSTAWA

PRO FIDE ET PATRIA
Kolekcja z Suchej
wystawa grafiki i rysunku
19 czerwca - 31 października 2009

MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax. 48 33 874 26 05